Oficiálna stránka Obce Bretka

 

Bretka je malá obec v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji. Patrí do regiónu Horný Gemer na juhovýchode Slovenska.

Počet obyvateľov je 402.

Úradná tabuľa

Informácia o návrhu zaradit lokalitu SKUEV3398 Slaná a Cremošná do národného zoznamu území európskeho významu a žiadost o spoluprácu

11.09.2020 08:31
Informácia o návrhu zaradit lokalitu SKUEV3398 Slaná a Cremošná do národného zoznamu území európskeho významu a žiadost o spoluprácu   Dokumenty 2cd9d242-1e06-4b23-95a0-32ab40309ab5.pdf (216810) 5aba9bdc-23c9-4ceb-80d2-9c70aab23cf3.pdf...

Pozvánka na zasadnutie OZ

10.09.2020 08:41
Pozvánka Na IX. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 16. 9. 2020 o 16:30   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ; Návrh záverečného...

Africký mor ošípaných - odporučenie pre chovateľov

18.08.2020 14:51
 Africký mor ošípaných - odporúčanie pre všetkých chovateľov ošípaných ako aj budúcich chovateľov ošípaných :

Výberové konanie Z.Š. - Dlhá Ves

31.07.2020 13:46
Výberové konanie Z.Š. - Dlhá Ves - dokument na stiahnutie

Návrh rozpočtu obce za rok 2020

29.07.2020 16:43
Návrh rozpočtu obce za rok 2020 Návrh rozpočtu na stiahnutie:  Príjmová časť Výdavková časť Sumarizácia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oznamy - Értesítések

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Uzitočné webové lokality pre občanov SR