Oficiálna stránka Obce Bretka

 

Bretka je malá obec v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji. Patrí do regiónu Horný Gemer na juhovýchode Slovenska.

Počet obyvateľov je 402.

Úradná tabuľa

Skrátené úradné hodiny

30.06.2022 11:25
  OZNAM   Oznamujeme obyvateľov obce, že z dôvodu horúčav sa menia úradné hodiny na obecnom úrade nasledovne: Pondelok – Piatok: 7:00 do 12:00 hod. Táto zmena platí do odvolania.       ÉRTESÍTÉS   Értesítjük a falu lakosságát, hogy a hőség miatt változik...

V e r e j n á v y h l á š k a Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Rožňava, dopracovanie – OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU

30.06.2022 06:53
V e r e j n á v y h l á š k a  Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Rožňava, dopracovanie – OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU  

Pozvánka na XVIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka

22.06.2022 11:42
Pozvánka na XVIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 28. 6. 2022 o 15:00 hod v zasadačke obecného úradu   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení...

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Bretka

13.06.2022 15:00
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Bretka

Návrh záverečného účtu 2021

10.06.2022 14:58
Návrh záverečného účtu 2021 na stiahnutie   Hodnotenie programov 2021 na stiahnutie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oznamy - Értesítések

Lesy SR - verejná súťaž

29.05.2019 07:28
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP č. 8,  975 66  Banská Bystrica vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:       Pozemok: Pozemok KN-C parc. č. 161/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2397 m2, katastrálne územie Bretka, okres Rožňava,...

eKasa

02.05.2019 10:14
Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019....

Výzva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

27.03.2019 13:56
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva   každého vlastníka poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“), nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“), aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona č. 220/2004...

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI NA ROK 2019

01.03.2019 14:41
OPATRENIA  NA  ZABEZPEČENIE  OCHRANY  LESOV  PRED POŽIARMI  NA  ROK  2019   CHRÁŇME LESY   Lesné požiare každoročne spôsobujú  nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova...

Chov hospodárskych zvierat

17.01.2019 08:51
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava informuje chovateľov ošípaných na povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz určených na súkromnú domácu spotrebu. Viac info
<< 1 | 2

Uzitočné webové lokality pre občanov SR