Oficiálna stránka Obce Bretka

 

Bretka je malá obec v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji. Patrí do regiónu Horný Gemer na juhovýchode Slovenska.

Počet obyvateľov je 402.

Úradná tabuľa

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027

11.03.2021 08:39
Dokument na stiahnutie: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027

Celopološné testoanie - Tesztelés

11.03.2021 08:38
VIII. kolo celoplošného testovania - Covid 19 tesztelés a VIII. körben Celoplošného testovanie na ochorenie COVID-19 v Bretke sa uskutoční v sobotu 13. marca 2021 v priestoroch kultúrneho domu v čase od 07.30 do 16.00 h. Az országos COVID-19 tesztelés beretkei mintavételére 2021. március 13.-án,...

V. kolo celoplošného testovania - Covid 19 tesztelés a V. körben

17.02.2021 13:12
V. kolo celoplošného testovania - Covid 19 tesztelés a V. körben Celoplošného testovanie na ochorenie COVID-19 v Bretke sa uskutoční v nedelu 21. februára 2021 v priestoroch kultúrneho domu v čase od 07.30 do 16.00 h. Az országos COVID-19 tesztelés beretkei mintavételére 2021. február 21.-án,...

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

17.02.2021 11:38
  Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Bretka, ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny...

VI. kolo celoplošného testovania - Covid 19 tesztelés a VI. körben

10.02.2021 13:04
VI. kolo celoplošného testovania - Covid 19 tesztelés a VI. körben Celoplošného testovanie na ochorenie COVID-19 v Bretke sa uskutoční v sobotu 13. februára 2021 v priestoroch kultúrneho domu v čase od 07.30 do 16.00 h. Az országos COVID-19 tesztelés beretkei mintavételére 2021. február 13.-án,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oznamy - Értesítések

Lesy SR - verejná súťaž

29.05.2019 07:28
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP č. 8,  975 66  Banská Bystrica vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:       Pozemok: Pozemok KN-C parc. č. 161/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2397 m2, katastrálne územie Bretka, okres Rožňava,...

eKasa

02.05.2019 10:14
Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019....

Výzva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

27.03.2019 13:56
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva   každého vlastníka poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“), nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“), aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona č. 220/2004...

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI NA ROK 2019

01.03.2019 14:41
OPATRENIA  NA  ZABEZPEČENIE  OCHRANY  LESOV  PRED POŽIARMI  NA  ROK  2019   CHRÁŇME LESY   Lesné požiare každoročne spôsobujú  nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova...

Chov hospodárskych zvierat

17.01.2019 08:51
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava informuje chovateľov ošípaných na povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz určených na súkromnú domácu spotrebu. Viac info
<< 1 | 2

Uzitočné webové lokality pre občanov SR