Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

04.12.2020 09:03

DOKUMNET ZVESENÍ DŇA: 16. 12. 2020 

 

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

 
DOKUMENT NA STIAHNUTIE:
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávného kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050