HISTORIA   ZO   SZV   BRETKA

     Sídlom našej  ZO  SZV je obec  Bretka, ktorý leží v krásnom malebnom prírodnom prostredí, pri sútoku rieky Slaná a Muráň. Prielom Muráňky je pre svoju krásu, geomorfologickú, biologickú a zoologickú hodnotu vyhlásený za chránené územie  od roku 1980.

      Včelárstvo v tomto peknom Gemerskom regióne ako i v samotnej dedinke Bretka má dlhoročnú tradíciu. V obci  nájdeme pekne zariadený „ SKANZEN  BERETKEI „  a malé  VČELÁRSKE  MÚZEUM Jána Beretkeiho (bývalý významný, uznaný včelár), kde náštevníci majú možnosť  oboznámiť sa vývojom včelárstva v tomto okolí.

      Základná organizácia  RSVS so sídlom Bretka bola založená   04. apríla 1999  a to odčlenením od  ZO  SZV  Tornaľa.  Zakladajúci členovia ( 7 ) ZO RSVS  Bretka :  Štefan Hegedűs, PaedDr. Árpád  Szivák, Ján Beretkei,  Štefan Holló str., Štefan Holló ml., Ladislav Slíž, Stanislav  Svitek. ZO ešte v tomto roku prijala ďalších 6 členov.  Koncom roku 1999 ZO mala 13 členov  s  počtom včelstiev : 700. Predsedom  ZO bol zvolený priateľ včelár p. Štefan Hegedűs. Základná organizácia od začiatku jej založenia veľkú pozornosť venovala odbornému rastu ich členov s usporiadaním  hodnotných prednášok, seminárov, exkurzií doma i v zahraničí, výletov a výstav. Dôležitou úlohou výboru ZO bol  (bude ) sledovať vývojové trendy boja proti včelím chorobám  hlavne klieštikovitosti a pomáhať ich členom aplikovať zákonom potvrdené veteriálne lieky v praktickom včelárení.  Činnosť  ZO  a jej vedenie podporoval (podporuje) Obecný úrad , starostka Anna Giczeiová. Členská základňa z roka na rok zrástla a s tým sa zaradila medzi veľké  včelárske organizácie nie len v Gemerskom regióne ale aj v rámci  SVS čo je dôkazom úspešnej práce ZO. Medzi členmi ZO sú včlelári z okolia  Rožňavy ale aj z okresov Košíc, Revúca, Rimavská Sobota a Lučenec.   ZO v roku  2012 mala 67 členov, počet včelstiev: 3700.  Gemerský  RSVS so sídlom v Bretke v roku 2012 usporidal I. včelársku  výstavu s cieľom bol  poukázať na nezastupiteľný význam včelárstva. Táto výstava nebola posledná, ale že práve otvorila tradíciu včelárskych výstav a prezentácia medu a ďalších včelárskych výrobkov  v Gemerskom regióne.  S veľkou cťou  a uznaním  treba spomínať  na významných priateľov včelárov, ktorí už   z „ včelárskeho neba „ dávajú veľký pozor na včeličky.  PaedDr. Árpád  Szivák – učiteľ gymnázia, biológ, chovateľ včelých matiek, kočovný včelár, autorom veľa odborných článkov, organizoval včelárske krúžky pre mladých.  Štefan Viczén -  učiteľ včelárstva, prednášateľ, chovateľ včelích matiek, kočovný včelár, ktorý viackrát usporiadal na svojej včelnici exkurzie a kamarátske posedenie. Spolupracoval s Ústavom včelárstva Liptovský  Hrádok. Svoje teoretické a praktické znalosti si podelil so širokou včelárskou verejnosťou, napísal 200 článkov do odborných časopisov. Za vynaloženú prácu  boli odmenení viacerými vyznamenaniami. Priateľ Štefan  Holló str. z príležitosti 90. narodenín za svoju celoživotnú prácu bol odmenený v roku 2012  Ústredím SVS najvyšším spolkovým vyznamenaním:  Zlatou medailou Štefana Závodníka.

     V živote  ZO novembri  2013 nastala zmena - so súhlasom členov ZO - stým, že   z organizačných a ostatných dôležitých dôvodov ZO vystúpila z SVS . Na základe žiadosti ZO bola prijatá do Slovenského zväzu včelárov od novembra 2013 s názvom ZO  SZV Zoltána Faluba so sídlom  v Bretke.

      Základná organizácia teraz (31.01.2014) má 72  členov, ktorí sa starajú o 3924 včelstiev, počet kočovných včelárov: 34. Výbor  ZO  SZV  Bretka pracuje v tomto zložení, predseda: Štefan Hegedűs, členovia: Štefan Holló ml., Mgr. Vojtech Szajkó, Jácint Majoros, Ing. Viliam Várady, Stanislav Svitek, Ladislav Szabó. Členovia revíznej komisie: Ing. Valentín Hanáček, Ing. Zoltán Nagy, Ing. Mikuláš Kohúth.

      Našou úlohou a cieľom v budúcnosti bude naďalej propagácia významu včiel pre ekosystém Zeme a včelích produktov pre výživu a zdravie ľudí.

 

         Vojtech  Szajkó

 

05.02.2014   

               

FOTKY:
www.obec-bretka.eu/fotogaleria/spolok-vcelarov/