Základné informácie

 

Informácie o webovom sídle

Návštevníci stránky www.obec-bretka.eu, nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke obce Bretka. Toto webové sídlo -www.obec-bretka.eu- vlastní a spravuje Bretka a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla

Webové sídlo obce Bretka sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskoirších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandaroch informačných systémov verejnej správy.

Obec je vedomá nedodržania štandardov vo viacerích častiach stránky. Ich prerobenie si vyžaduje čas, vzhľadom na bohatý obsah webového sídla obce Bretka. Ospravedlňujeme sa dotknutým občanom za problémy pri prezeraní týchto podstránok. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese: webmaster@obec-bretka.eu. Nedostatky sa pokúsíme čo najskôr odstrániť.

 

Správca a vlastník obsahu

Obec Bretka
Bretka 33
980 46  Gemerská Panica

IČO: 00590754

 

Mailové kontakty

Všeobecné informácie: obecbretka@centrum.sk
Podateľňa: podatelna@obec-bretka.eu
Starosta: starosta@obec-bretka.eu, obecbretka@centrum.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@obec-bretka.eu

(obec z finančných dôvodov prevádzkuje mail server s možnosťou vytvoriť len 3 e-mailové adresy)

 

Technický prevádzkovateľ

vlastná webová stránka s pomocou webnode.sk
Obec Bretka
Bretka 33

980 46  Gemerská Panica
 

Správca obsahu webového sídla

Mária Susányi

Bretka 33
webmaster@obec-bretka.eu