Chov hospodárskych zvierat

 
RVPS Rožňava - Registrácia chovov - informácia 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava informuje chovateľov ošípaných, že v zmysle Vykonávajúceho rozhodnutia Európskej komisie 2018/1669 sa všetky chovy ošípaných, aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú potrebu, musia byť podľa platnej legislatívy registrované. Chovatelia majú povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz určených na súkromnú domácu spotrebu.
 
 
Registrácia zvierat:
Chovatelia majú nahlásiť počet zvierat priamo na obecný úrad a následne obec vykoná registráciu zvierat. 
 
Domáca zabijačka: 
Chovatelia majú povinnosť nahlásiť zabíjanie na RVPS Rožňava minimálne jeden pracovný deň vopred do 15:00 (tel. 058/732 31 83).
 
 
Na stiahnutie: