Verejné obstarávanie

 
Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní: 
 
 
Rekonštrukcia materskej školy v obci Bretka
 
Zvýšenie bezpečnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Bretka
 
Rekonštrukcia komunikácie na cintoríne - Obec Bretka