Združenie obcí Mikroregiónu Domica

 

Do Združenie obcí Mikroregiónu Domica parti aj obec Bretka, vznikol v roku 2004 za účelom rozvoja obcí, regiónu a cestovného ruchu. Sídlo združenia je v Plešivci. Rozloha územia je 35217 ha, počet obyvatešov na území 11 787.  Občianské združenie Mikroregiónu Domica pozostáva s nasledovných obcí:

Ardovo Bohúňovo Bretka Čoltovo
www.ardovo.sk

www.bohunovo.sk

www.obec-bretka.eu www.coltovo.ocu.sk/sk/
       
Dlhá Ves Gemerská Hôrka Gemerská Panica Hrhov
www.dlhaves.ocu.sk/ www.gemerskahorka.eu/ www.gemerskapanica.ocu.sk/sk/ www.hrhov.sk/sk/
  www.jablonovnt.sk/    

Hrušov

Jablonov nad Turňou

Kečovo

Kunová Teplica
www.hrusov.ocu.sk/sk/ www.jablonovnt.ou.sk www.kecovo.sk/ www.kunovateplica.sk/
       
Meliata Pašková Plešivec Silica
www.meliata.sk/ www.paskova.sk/ www.obecplesivec.sk/  
       
Silická Brezová Silická Jablonica Slavec  
www.silickabrezova.ocu.sk/sk/   www.slavec.sk/  
 

 

Kontaktné údaje

Adresa: Združenie obcí Mikroregiónu Domica

              Čsl. armády

              049 11  Plešivec

IČO: 35564151

Telefón: 058 788 12 15

 

 

Základné geografické charakteristiky:

Združenie obcí „Mikroregión Domica“ s rozlohou 35 217 ha a s počtom obyvateľov 11 787 sa podstatnou časťou rozprestiera na území Národného parku Slovenský kras, južne od hlavného mesta Gemera – Rožňavy až po hranice s Maďarskou republikou. Mikroregión susedí s prihraničným regiónom Maďarska , a to Národným parkom Aggtelek, v ktorom je vybudované významné stredisko cestovného ruchu, ktoré je lákadlom turistov z oboch strán hranice a je dôležitým podnetom aj pre rozvoj cestovného ruchu na slovenskej strane v Národnom parku Slovenský Kras, najmä v okolí jaskyne medzinárodného významu Domica. Už z názvu Združenia obcí „Mikroregión Domica“ vyplýva, že pre územie je dominantou jaskyňa Domica, ktorá je nie len reprezentantom ďalších unikátnych jaskýň, ale aj významných prírodných i kultúrnych hodnôt nachádzajúcich sa na území Národného parku Slovenský Kras. Jaskyňa je od roku 1995 súčasťou svetového prírodného dedičstva UNESCO. Územie mikroregiónu je bohaté na prírodné krásy, tvorené dolinami, tiesňavami, riečkami a podzemnými krasovými útvarmi.  Svojimi kultúrnymi pamiatkami a pretrvávajúcim typickým vidieckym životom je lákadlom pre návštevníkov a svoje brány otvára pre každého z nich.

 

Definícia mikroregionálnych združení

Pod mikroregiónom sa dá chápať geograficky ohraničené územie, ktoré má nejaké spoločné charakteristiky (prírodné, demografické, historické, kultúrne a pod.)

Pod mikroregiónom sa môže rozumieť aj dobrovoľné združenie obcí a miest za účelom riešenia spoločných problémov a za účelom hľadania spoločných ciest rozvoja príslušného územia . Často slovo „mikroregión“ figuruje v názve tohto združenia, čím chcú združené obce zvýrazniť svoju príslušnosť k danému geograficky vymedzenému územiu.