Sčítanie obyvateľov 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Népszámlálás 

A Szlovák Köztársaság valamennyi lakosának joga és kötelessége aktívan bekapcsolódni társadalmunk politikai, kulturális és gazdasági életébe. A szlovákiai lakossági, ház- és lakásösszeírás egyedülálló lehetőséget nyújt azoknak az adatoknak az összegyűjtésére, amelyek az oktatást és a kulturális életet, a lakosok– köztük a nemzeti kisebbségek – nyelvi jogait érintő intézkedések meghozatalához szükségesek.