Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

 

Sčítanie obyvateľov v obci Bretka prinieslo nasledovné výsledky:

 

Podľa vekových skupín

 

Trvalo bývajúce

obyvateľstvo

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
muži 176 16 7 17 15 8 14 20 14 11 9
ženy 199 16 13 11 9 16 12 13 17 12 13
spolu 375 32 20 28 24 24 26 33 31 23 22

 

 

Trvalo bývajúce

obyvatľstvo

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74

75-79

80-84 85-89 90-94 nezistené
muži 176 11 14 7 4 7 0 1 1 0 0
ženy 199 10 13 10 12 5 4 6 5 2 0
spolu 375 21 27 17 16 12 4 7 6 2 0

 

 

Obyvatelia podľa národnosti

 

Spolu slovenská maďarská rómska nezistená
375 46 265 49 15

 

 

Obyvatelia podľa náboženského vyznania

 

Spolu

Rímskokatolicka

cirkev

Gréckokatolícka

cirkev

Pravoslávna

cirkev

Evanjelická cirkev augsburského význania

Reformovaná

kresťanská c.

Náb. spol.
Jehovovi svedkovia

375 176 3 1 22 83

9

6

Spolu Evanjelická cirkev metodisticka Kresťanské zbory Apoštolská cirkev bez význania nezistené
  6 1 2 48 24

 

 

 

Podrobnejšie informácie nájdete na stánke: https://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=43829   alebo: https://www.scitanie2011.sk/

Zdroj:

Štatistický úrad Slovenskej republiky