Rekonštrukcia komunikácie na cintoríne - Obec Bretka  

 

 

Výzva  na prekladanie ponúk

 
Rekonštrukcia komunikácie na cintoríne - Obec Bretka  výzvu na prekladanie ponúk najdete na stránke Úradu pre verejné obstarávanie Vestník č. 146/2012 zverejnené 1. 8. 2012 - 09040 - WYP

Výsledok verejného obstarávania na projekt: Kanalizácia a ČOV Bretka