Oficiálna stránka Obce Bretka

 

Bretka je malá obec v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji. Patrí do regiónu Horný Gemer na juhovýchode Slovenska.

Počet obyvateľov je 402.

Úradná tabuľa

Pozvánka na 3. zasadnutie

14.06.2018 14:07
  Pozvánka   Na tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 20. 6. 2018 o 16:00   Program: Otvorenie zasadnutia; Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného zasadnutia...

Návrh programového rozpočtu obce Bretka na rok 2018 - 2020

12.06.2018 20:06
Návrh programového rozpočtu obce Bretka na rok 2018 - 2020 

Záverečné stanovisko - Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2016–2020

24.05.2018 10:27
Týmto oznamujem občanom obce, že Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 09.05.2018 záverečné stanovisko o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2016- 2020“.  Dokument na stiahnutie: Program odpadového...

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Bretka

21.05.2018 17:53
Pozvánka   Na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 24. 5. 2018 o 16:00     Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ. Schválenie...

Návrh záverečného účtu obce Bretka za rok 2017

17.05.2018 15:29
Návrh záverečného účtu obce Bretka za rok 2017
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oznamy - Értesítések

Opatrenia k ochrane lesov v roku 2017

02.03.2017 14:41
OPATRENIA  NA  ZABEZPEČENIE  OCHRANY  LESOV  PRED POŽIARMI  NA  ROK  2017   Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia na účely predchádzania vzniku požiarov v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi sú povinné v zmysle  § 4 ...

Svetový deň zdravia - Egészségügyi világnap

07.04.2016 23:20
Hlavným cieľom Svetového dňa zdravia v roku 2016 je zvýšenie povedomia ľudí o cukrovke. Cukrovka je chronické metabolické ochorenie charakterizované zvýšenou hladinou glukózy /cukru/ v krvi, ktorá môže časom viesť k vážnemu poškodeniu ciev srdca, mozgu, očí, obličiek, dolných končatín...

Anyák napi kézműves foglalkozás - Tvorivá dielňa na deň matiek

21.03.2016 16:37
Kézműves foglalkozás anyák napjára 2016. április 23-án 15:00 órakkor Szalócon a kultúrházban. Isten iránti hálával köszönjük, hogy az alkalom a svájci HEKS projekt része.  Foglalkozásvezetők: Gömöri kézművesek   Gyertek, szeretettel várunk! A szalóci Református Keresztyén...

Opatrenia AMO a KMO

21.03.2016 16:26
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava Vám z dôvodu informovania verejnosti a v súlade s Národným kontrolným programom pre klasický mor a africký mor ošípaných a diviačej populácii na Slovensku v r. 2016 v prílohe zasiela Opatrenia, ktoré boli nariadené pre  PZ v regióne Rožňava...

Svetový deň vody

11.03.2016 18:15
Svetový deň vody 11.03.2016 18:15         22. marec 2016 – Svetový deň vody     22. marec je Svetovým dňom vody. Oslava dňa vody je každoročne tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti s vodou. Témou Svetového...

Uzitočné webové lokality pre občanov SR