Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách

v obci Bretka

 

Program:                                          Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom:       Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Prijímateľ:                                    Obec Bretka

Výška NFP:                                   55 824,00 EUR

Opis projektu:                              Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci a osvetlenie súvisiace s monitorovanými lokalitami.

Cieľ projektu:             

-          Zvýšiť bezpečnosť v rozvíjajúcej sa obci

-          Občania sa budú cítiť v obci bezpečnejšie a tým prispejeme ku zvýšeniu kvality života v obci

-          Zamedzíme vzniku čiernych skládok a tak prispejeme ku krajšiemu vzhľadu obce a v rámci obecného rozpočtu dôjde k ušetreniu nákladov, ktoré vznikali v dôsledku vzniku čiernych skládok.

-          Monitorovanie križovatiek, ihriska, autobusovej zastávky, zvýšime bezpečnosť detí , rodičov,    občanov, turistov.

-          Predpokladáme, že kamery budú pôsobiť aj preventívne a zamedzíme vzniku nových čiernych  skládok a iných vandalizmov a tým prispejem ku zvýšeniu kvality a bezpečnosti v obci.

 

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

 

 

Názov projektu: Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Bretka

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom:  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

 

Opis projektu: Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci a osvetlenie súvisiace s monitorovanými lokalitami.

 

Cieľ projektu: 

-          Zvýšiť bezpečnosť v rozvíjajúcej sa obci

-          Občania sa budú cítiť v obci bezpečnejšie a tým prispejeme ku zvýšeniu kvality života v obci

-          Zamedzíme vzniku čiernych skládok a tak prispejeme ku krajšiemu vzhľadu obce a v rámci obecného rozpočtu dôjde k ušetreniu

nákladov, ktoré vznikali v dôsledku vzniku čiernych skládok.

-          Monitorovanie križovatiek, ihriska, autobusovej zastávky, zvýšime bezpečnosť detí , rodičov,    občanov, turistov.

-          Predpokladáme, že kamery budú pôsobiť aj preventívne a zamedzíme vzniku nových čiernych  

skládok a iných vandalizmov a tým prispejem ku zvýšeniu kvality a bezpečnosti v obci.

 

Prijímateľ: Obec Bretka

Výška NFP:55 824,00 €