Vyčistime si Slovensko

 

Obec sa pravidelne zapojí do celoslovenskej akcie "Vyčistime si Slovensko"  čo vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pri príležizosti Dňa Zeme. Každý rok vyčistime okolie obce,  pozbierame smeti na Náučnom chodníku Prielom Muráňa.

 

Rok 2012

Tento rok  sme opäť zapojili do akcie  Vyčistime si Slovensko pri príležitosti Dňa Zeme s názvom: "Vyčistime si Prielom Muráňa".  Zraz bolo pred obecným úradok dňa 26. apríla 2012 o 8:00. Prítomný boli oddelené na 2 skupiny. Prvá skupina mala za úlohu vyčistit okolie obce, druhá pozbierala smeti na náučnom chodníku.

 Fotky z roku 2012

 

 

Za posledných vyše 100 rokov dokázal človek pokročiť v civilizačnom procese, ale zároveň narušil prírodnú stabilitu do takej miery, že ochrana životného prostredia nie je už iba výsadou ekológov, ale nutnosťou prežitia ľudstva. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné. Rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna a veľmi krehká. Svoj postoj k životodarným prírodným zdrojom vyjadrujeme každý po svojom. Rôznymi akciami chcú zamestnanci environrezortu upozorniť na fakt, že Zem je len jedna a je pre všetkých. Zdravé životné prostredie potrebuje každý z nás, a preto sa aj Deň Zeme týka nás všetkých.