Vyhlásenie II. stupňa PA

19.06.2019 08:27

Starostka obce Bretka v zmysle zákona NR SK č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

V Y H L A S U J E M

II.  stupeň povodňovej aktivity pre územie obce Bretka

dňa 19. 6. 2019  od 8:00