Možnosť stáže na USVRK

07.06.2019 10:30

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len USVRK) dňa 5.6.2019 vyhlásil výzvu na prihlasovanie záujemcov o stáž na USVRK.

Všetky informácie sú dostupné na webe: https://www.minv.sk/?staze