ODVOLANIE III. STUPŇA POVODŇOVEJ AKTIVITY

19.06.2019 08:26

Starostka obce Bretka v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami podľa §11 ods. 4

O D V O L Á V A M

III.  stupeň povodňovej aktivity pre územie obce Bretka

dňa 19. 6. 2019  od 8:00