Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity

19.06.2019 00:14

Starostka Obce Bretka z zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 

V Y H L A S U J E

dňa 18. 6. 2019 o 21:00 hod. na územie obce Bretka 

III.. stupeň povodňovej aktivity

 

Dôvod:

Dňa 18. 6. 2019 v čase od 21:00 hod. do 23:10 hod. postihol územie obce Bretka prívaľový dážď extrémnej intenzity.