Oficiálna stránka Obce Bretka

 

Bretka je malá obec v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji. Patrí do regiónu Horný Gemer na juhovýchode Slovenska.

Počet obyvateľov je 402.

Úradná tabuľa

Pozvánka

02.04.2015 17:02
Pozvánka   Na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 7. 4. 2015 o 16:00   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontorla uznesení z posledného zasadnutia OZ v roku...

VZN o verejnom poriadku

27.03.2015 13:14
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 27. 3. 2015 . Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa: Návrh zverejnený na webstránke: 27. 3. 2015          Obecné zastupiteľstvo v Bretke na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g.§ 4 osd. 3 písm.n) zákona č. 369/1990 Zb....

V Z N o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely na území obce BRETKA

26.03.2015 20:08
N á v r h   O B E C   B R E TKA   v súlade s ustanovením § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm.g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 Vyhlášky 536/1991 Zb. Slovenského banského úradu a § 1 Nariadenia vlády SR č. 398/1999 Z.z. vydáva   V...

Óvodai beiratkozás - Zápis do školky

24.02.2015 18:02
F E L H Í V Á S   -   O Z N Á M E N I E     Az óvoda igazgatósága felhívja a szüők figyelmét, hogy: Az óvodába való beíratkozásra a 2015/2015-os iskolai évre  2015. február 16.-tól 2015. március 16.-ig lessz lehetséges az iskola épületében.   Agócs...

Opatrenie

24.02.2015 17:46
Na stiahnutie Opatrenia, KMO č.k. 2015 000040.pdf (697127)
<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15 >>

Oznamy - Értesítések

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI NA ROK 2019

01.03.2019 14:41
OPATRENIA  NA  ZABEZPEČENIE  OCHRANY  LESOV  PRED POŽIARMI  NA  ROK  2019   CHRÁŇME LESY   Lesné požiare každoročne spôsobujú  nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova...

Chov hospodárskych zvierat

17.01.2019 08:51
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava informuje chovateľov ošípaných na povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz určených na súkromnú domácu spotrebu. Viac info

Opatrenia k ochrane lesov v roku 2017

02.03.2017 14:41
OPATRENIA  NA  ZABEZPEČENIE  OCHRANY  LESOV  PRED POŽIARMI  NA  ROK  2017   Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia na účely predchádzania vzniku požiarov v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi sú povinné v zmysle  § 4 ...

Svetový deň zdravia - Egészségügyi világnap

07.04.2016 23:20
Hlavným cieľom Svetového dňa zdravia v roku 2016 je zvýšenie povedomia ľudí o cukrovke. Cukrovka je chronické metabolické ochorenie charakterizované zvýšenou hladinou glukózy /cukru/ v krvi, ktorá môže časom viesť k vážnemu poškodeniu ciev srdca, mozgu, očí, obličiek, dolných končatín...

Anyák napi kézműves foglalkozás - Tvorivá dielňa na deň matiek

21.03.2016 16:37
Kézműves foglalkozás anyák napjára 2016. április 23-án 15:00 órakkor Szalócon a kultúrházban. Isten iránti hálával köszönjük, hogy az alkalom a svájci HEKS projekt része.  Foglalkozásvezetők: Gömöri kézművesek   Gyertek, szeretettel várunk! A szalóci Református Keresztyén...

Opatrenia AMO a KMO

21.03.2016 16:26
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava Vám z dôvodu informovania verejnosti a v súlade s Národným kontrolným programom pre klasický mor a africký mor ošípaných a diviačej populácii na Slovensku v r. 2016 v prílohe zasiela Opatrenia, ktoré boli nariadené pre  PZ v regióne Rožňava...

Svetový deň vody

11.03.2016 18:15
Svetový deň vody 11.03.2016 18:15         22. marec 2016 – Svetový deň vody     22. marec je Svetovým dňom vody. Oslava dňa vody je každoročne tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti s vodou. Témou Svetového...

Uzitočné webové lokality pre občanov SR