Archív článkov

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ v Bretke

23.11.2018 14:01
Pozvánka v súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bretka, ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2018 o 16.30 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Bretke   Návrh...

Súpis chovateľov ošípaných

16.11.2018 08:32
Súpis chovateľov ošípaných   Dňa 6. 11. 2018 vydala Európská komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektrorým členským štátom udeľuje výnimk austanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/ES o identifikácii a registrácii...

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Bretka konaných dňa 10. 11. 2018

11.11.2018 09:16
   V ý s l e d k y     volieb do orgánov samosprávy obce Bretka konaných dňa 10.11.2018   Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce:   1. Anna Giczeiová s počtom hlasov 135;   2. Štefan Seres s...

Pozvánka na zasadnutie OZ

05.10.2018 11:57
Pozvánka   Na štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka v roku 2018, dňa 10. 10. 2018 o 16:00   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného zasadnutia...

Zoznam registrovaných kandidátov - Voľby do miestnej samosprávy 2018

02.10.2018 08:38
Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva - 2018  

Oznámenie - určenie počtu poslancov a volebných obvodov

10.08.2018 09:51
OZNÁMENIE  o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby  do orgánov samosprávy obce dňa 10. novembra 2018    Obecné zastupiteľstvo v Bretke podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v...

Pozvánka na 3. zasadnutie

14.06.2018 14:07
  Pozvánka   Na tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 20. 6. 2018 o 16:00   Program: Otvorenie zasadnutia; Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného zasadnutia...

Návrh programového rozpočtu obce Bretka na rok 2018 - 2020

12.06.2018 20:06
Návrh programového rozpočtu obce Bretka na rok 2018 - 2020 

Záverečné stanovisko - Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2016–2020

24.05.2018 10:27
Týmto oznamujem občanom obce, že Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 09.05.2018 záverečné stanovisko o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2016- 2020“.  Dokument na stiahnutie: Program odpadového...

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Bretka

21.05.2018 17:53
Pozvánka   Na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 24. 5. 2018 o 16:00     Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ. Schválenie...
Záznamy: 161 - 170 zo 240
<< 15 | 16 | 17 | 18 | 19 >>