N Á V R H VZN OBCE BRETKA č. 1/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene

04.09.2019 08:13

Návrh VZN na stiahnutie:

Návrh VZN BRETKA č. 1/2019