Archív článkov

Návrh VZN - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bretka

22.06.2016 18:02
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bretka a uverejnené na internetovej stránke obce Bretke  dňa: 22.6.2016                       Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými...

Az Egynapos Király - vidám mesejáték

17.06.2016 11:08
  A Mandula Színház Bemutatja: Az Egynapos Király Című vidám mesejátékát     Mátyás Király korában igazság és béke honolt, szép magyar hazánkban. A király bölcsen uralkodott és mindenki serényen dolgozott. Senki sem volt rest, kivéve talán egy, kinek neve Lusta Péter. A király,...

ROZHODNUTIE Okresného úradu Rožňava, odbor starostlivosti o živ. prostredie - PHSR

17.06.2016 10:56
 

Návrh Záverečného účtu Obce Bretka za rok 2015

30.05.2016 10:45
 Záverečný účet Obce Bretka -Návrh  

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na rok 2014-2020

09.05.2016 19:08
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu: Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 -2020 scan0006.pdf (862167) scan0007.pdf (649565) scan0008.pdf (983070) scan0009.pdf (822798)  

Oznámenie o strategiskom dokumente

05.05.2016 19:38
Oznámenie o strategiskom dokumente "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 -2020" scan0004.pdf (758354)   scan0003.pdf (562355)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

15.12.2015 21:14
Pozvánka   Na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 17. 12. 2015 o 16:00   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ v roku...

VZN č. 5/2015 a 6/2015

23.10.2015 21:40
VZN č. 6/2015 o zápise dieťaťa do zš Bretka.pdf (301,7 kB) VZN č. 5/2015 o náhrady v školských zariadeniach.pdf (384,9 kB)

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ

20.10.2015 19:05
Pozvánka   Na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 22. 10. 2015 o 17:00   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ v roku...

Návrh - VZN č. 6/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bretka

06.10.2015 18:56
Návrh - VZN č. 6/2015 o určení miesta  a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bretka
Záznamy: 141 - 150 zo 186
<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17 >>