Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020 - uzatvorenie maloobchodných prevádzok

30.03.2020 09:38

 Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020_uzatvorenie maloobchodných prevádzok