Archív článkov

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na rok 2014-2020

09.05.2016 19:08
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu: Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 -2020 scan0006.pdf (862167) scan0007.pdf (649565) scan0008.pdf (983070) scan0009.pdf (822798)  

Oznámenie o strategiskom dokumente

05.05.2016 19:38
Oznámenie o strategiskom dokumente "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 -2020" scan0004.pdf (758354)   scan0003.pdf (562355)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

15.12.2015 21:14
Pozvánka   Na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 17. 12. 2015 o 16:00   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ v roku...

VZN č. 5/2015 a 6/2015

23.10.2015 21:40
VZN č. 6/2015 o zápise dieťaťa do zš Bretka.pdf (301,7 kB) VZN č. 5/2015 o náhrady v školských zariadeniach.pdf (384,9 kB)

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ

20.10.2015 19:05
Pozvánka   Na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 22. 10. 2015 o 17:00   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ v roku...

Návrh - VZN č. 6/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bretka

06.10.2015 18:56
Návrh - VZN č. 6/2015 o určení miesta  a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bretka

Návrh VZN 5/2015 o výške príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bretka

06.10.2015 18:50
Návrh VZN 5/2015 o výške príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bretka

VZN č. 4/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka

26.08.2015 20:08
Všeobecné závúzné nariadenie číslo 4/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka  

5. Zasadnutie OZ

23.08.2015 20:49
Pozvánka   Na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 25. 8. 2015 o 17:00   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ v roku...

Návrh rozpočtu na rok 2015

10.08.2015 18:30
Návrh rozpočtu na rok 2015 Príjmová časť Výdavková časť Sumarizácia  
Záznamy: 131 - 140 zo 172
<< 12 | 13 | 14 | 15 | 16 >>