Archív článkov

Návrh VZN 5/2015 o výške príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bretka

06.10.2015 18:50
Návrh VZN 5/2015 o výške príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bretka

VZN č. 4/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka

26.08.2015 20:08
Všeobecné závúzné nariadenie číslo 4/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka  

5. Zasadnutie OZ

23.08.2015 20:49
Pozvánka   Na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 25. 8. 2015 o 17:00   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ v roku...

Návrh rozpočtu na rok 2015

10.08.2015 18:30
Návrh rozpočtu na rok 2015 Príjmová časť Výdavková časť Sumarizácia  

Pozvánka

22.06.2015 19:42
Pozvánka     Na 4. zasadnutie   obecného zastupiteľstva obce Bretka,   dňa 23. 6. 2015 o 17:00     Program:  1. Otvorenie zasadnutia  2. Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  3. Schválenie programu zasadnutia  4....

Návrh Záverečného účtu za rok 2014

31.05.2015 10:20
Návrh záverečného učtu za rok 2014: Návrh Záverečného účtu rok 2014.pdf (418558)

Oznámenie o strategickom dokumente

29.04.2015 23:03
Oznámenie o strategickom dokumente  „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS)  Košického samosprávneho kraja“    podľa Zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení     I....

Dotazník pre tvorbu PHSR 2015 - 2020

13.04.2015 16:22
PHSR Dotazník pre tvorbu PHSR, pre programovacie obdobie 2015 - 2020. (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja). Dotazník vyplňte a doručte na obecný úrad do 30 . 4. 2015 osobne, alebo emailom na emailovú adresu obecbretka@centrum.sk Viac tu: https://www.obec-bretka.eu/samosprava/phsr/

Pozvánka

02.04.2015 17:02
Pozvánka   Na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 7. 4. 2015 o 16:00   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontorla uznesení z posledného zasadnutia OZ v roku...

VZN o verejnom poriadku

27.03.2015 13:14
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 27. 3. 2015 . Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa: Návrh zverejnený na webstránke: 27. 3. 2015          Obecné zastupiteľstvo v Bretke na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g.§ 4 osd. 3 písm.n) zákona č. 369/1990 Zb....
Záznamy: 151 - 160 zo 186
<< 14 | 15 | 16 | 17 | 18 >>