Archív článkov

Informácia o návrhu zaradit lokalitu SKUEV3398 Slaná a Cremošná do národného zoznamu území európskeho významu a žiadost o spoluprácu

11.09.2020 08:31
Informácia o návrhu zaradit lokalitu SKUEV3398 Slaná a Cremošná do národného zoznamu území európskeho významu a žiadost o spoluprácu   Dokumenty 2cd9d242-1e06-4b23-95a0-32ab40309ab5.pdf (216810) 5aba9bdc-23c9-4ceb-80d2-9c70aab23cf3.pdf...

Pozvánka na zasadnutie OZ

10.09.2020 08:41
Pozvánka Na IX. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 16. 9. 2020 o 16:30   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ; Návrh záverečného...

Africký mor ošípaných - odporučenie pre chovateľov

18.08.2020 14:51
 Africký mor ošípaných - odporúčanie pre všetkých chovateľov ošípaných ako aj budúcich chovateľov ošípaných :

Výberové konanie Z.Š. - Dlhá Ves

31.07.2020 13:46
Výberové konanie Z.Š. - Dlhá Ves - dokument na stiahnutie

Návrh rozpočtu obce za rok 2020

29.07.2020 16:43
Návrh rozpočtu obce za rok 2020 Návrh rozpočtu na stiahnutie:  Príjmová časť Výdavková časť Sumarizácia

Africký mor ošípaných

23.07.2020 13:42
Africký mor ošípaných    Dňa 21.07.2020 bol potvrdený národným referenčným laboratóriom vo Zvolene pozitívny výsledok na africký mor ošípaných u uhynutého dospelého diviaka v okrese Rožňava. Ide o prvé potvrdenie výskytu v danej oblasti, ktorá bola doposiaľ bez výskytu tejto nákazy....

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola a Materskej školy - Óvoda

29.05.2020 12:09
  Rozhodnutie zriaďovateľa o  otvorení Základnej školy  s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola a Materskej školy - Óvoda     V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva  školstva,...

Návrh - Záverečný účet za rok 2019

26.05.2020 14:46
Návrh záverečného účtu obce Bretka za rok 2019 Návrh si môžete stiahnut kliknutím na: Návrh záverečného účtu obce Bretka za rok 2019

Povedzme STOP podvodníkom

02.04.2020 08:58
Povedzme STOP podvodníkom Mondjunk NEM-et a csalóknak

Cestovný poriadok - eurobus

31.03.2020 07:25
Cestovný poriadok na stiahnutie: Cestovný poriadok Eurobus
Záznamy: 1 - 10 zo 138
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>