Archív článkov

Zámer predaja nepotrebného nehnuteľného majetku obce Bretka

28.07.2021 18:19
Obec Bretka v zastúpení Annou Giczeiovou starostkou obce na základe prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Bretka č. 5-27-07/2021 zo dňa 27.07.2021 v súlade s ustanoveniami §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva...

Verejná vyhláška

28.07.2021 18:11
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   Obec B r e t k a   so sídlom Obecný úrad, Bretka č.33, 980 46 Bretka vyhlasuje podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ  na odplatný prevod vlastníckeho/spoluvlastníckeho podielu obce...

Pozvánka na XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka

21.07.2021 09:59
  Pozvánka na XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 27. 7. 2021 o 16:30 hod v zasadačke obecného úradu   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení...

Verejná vyhláška - pozemkové úpravy

01.07.2021 10:49
Zvolenie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Bretka

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A na odplatný prevod vlastníckeho/spoluvlastníckeho podielu obce na nehnuteľnom majetku

29.06.2021 15:26
V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A   Obec B r e t k a   so sídlom Obecný úrad, Bretka č.33, 980 46 Bretka vyhlasuje podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ   na odplatný prevod vlastníckeho/spoluvlastníckeho podielu obce...

P o z v á n k a na XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka

23.06.2021 15:08
P o z v á n k a na XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 28.06.2021 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu...

Návrh záverečného účtu 2020

08.06.2021 15:11
Návrh záverečného učtu si môžete stiahnut kliknutím. 

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

04.06.2021 14:29
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Uložená zásielka

03.06.2021 11:12
Oznamujeme  P. Vladimíra Bobovičová má uloženú poštovú zásielku na obecnom úrade.

Zámer prevodu vlastníctva majetku

26.05.2021 13:21
  Obec Bretka v zastúpení Annou Giczeiovou starostkou obce na základe prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Bretka  č. 7-24-05/2021 zo dňa 24.5.2021 v súlade s ustanoveniami §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov...
Záznamy: 1 - 10 zo 172
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>