Archív článkov

Výzva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

27.03.2019 13:56
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva   každého vlastníka poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“), nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“), aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona č. 220/2004...

Prezidentské voľby 2019 na Slovensku

17.03.2019 13:33
Výsledky prezidentských volieb v obci Bretka I. kolo Počet zapísaných voličov: 311 Počet vydaných obálok: 107 Počet odovzaných obálok: 107 Počet platných hlasov: 104 Volebná účasť: 34,41...

Pozvánka na OZ

07.03.2019 20:52
  Pozvánka   Na prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka v roku 2019, dňa 12. 3. 2019 o 16:30   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného...

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI NA ROK 2019

01.03.2019 14:41
OPATRENIA  NA  ZABEZPEČENIE  OCHRANY  LESOV  PRED POŽIARMI  NA  ROK  2019   CHRÁŇME LESY   Lesné požiare každoročne spôsobujú  nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova...

Výpočet vytriedania komunálnych odpadov

26.02.2019 09:49
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov za kalendárny rok 2018   V ........................., ........................... Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok .....   Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za...

Pozvánka na verejnú schôdzu

07.02.2019 07:21
Starostka obce Bretka Anna Giczeiová Vás pozýva na verejnú schôdzu obyvateľov obce, ktorá sa uskutoční v piatok 14. 2. 2019 o 16:00 v kultúrnom dome.   Program: 1. Otvorenie 2. Vystúpenie starostu obce 3. Diskusia 4. Záver.   Na stiahnutie: Pozvánka na VS  

Chov hospodárskych zvierat

17.01.2019 08:51
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava informuje chovateľov ošípaných na povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz určených na súkromnú domácu spotrebu. Viac info

Pozvánka na OZ

21.12.2018 11:36
  Pozvánka   Na prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka v roku 2018, dňa 27. 12. 2018 o 10:00   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného...

Výzva nájomcov pozemkov na poľnohospodárske účely

11.12.2018 09:25
Výzva nájomcov pozemkov na poľnohospodárske účely   Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 14 ods. (5) zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. on ájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonom požiadal obec...

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska

05.12.2018 13:43
Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska –  zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania   OZNÁMENIE   podľa § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní...
Záznamy: 1 - 10 zo 97
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>