Archív článkov

Upozornenie pre občanov týkajúce sa porušovania zákona o odpadoch

17.05.2022 11:23
Upozornenie pre občanov týkajúce sa porušovania zákona o odpadoch   Vážení občania, vzhľadom na skutočnosť, že v poslednej dobe sme zaznamenali množstvo podnetov od občanov a  štátnych orgánov  na porušovanie zákona o odpadoch, týmto si  dovoľujeme upozorniť...

Oznámenie o zverejnení návrhu - Pozemkový a lesný odbor

30.03.2022 13:30
Oznámenie o zverejnení návrhu všeobecných zásad funkčéo usporiadania územia  v obvode pozemkových úprav v katasrálnom území Bretka  

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV obec Bretka

04.03.2022 07:59
VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV obec Bretka V zmysle prílohy č.2 zákona č. 329/2018 Z.z. o polatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ÚVKO=((m zložka 1 + m zložka 2...

Pozemkové úpravy - Verejná vyhláška

04.03.2022 07:45

Pozvánka na zasadnutie

18.02.2022 16:01
Pozvánka   Na XVIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 23.02.2022 o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení...

Pozvánka

23.12.2021 08:38
Pozvánka na XVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 29. 12. 2021 o 10:00 hod v zasadačke obecného úradu   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení...

Prehľad fungovania vakcinačnej ambulancie v 50. týždni

10.12.2021 07:54
Prehľad fungovania vakcinačnej ambulancie v 50. týždni (13.12.– 18.12.2021) v NsP sv. Barbory v Rožňave:     Dospelí (1., 2., 3. dávka) registrovaní Deti12-18 rokov (1., 2. dávka) Dospelí  (1., 2., 3. dávka)...

Hálával és fájó szívvel búcsúzunk

04.12.2021 09:45
Fájó szívvel búcsúzunk Benedek Lászlótól.   Hálával és fájó szívvel búcsúzunk díszpolgárunktól Benedek Lászlótól, aki tragikus hirtelenséggel hagyott itt minket.  Emlékét és fáradhatatlan munkáját, amit falunkért tett örökre a szívünkben őrizzük. Legyen neki könnyű a föld.

Upravené úradné hodiny na obecnom úrade - Változnak a községi hivatal fogadó órái

30.11.2021 09:17
Upravené úradné hodiny na obecnom úrade - Változnak a községi hivatal fogadó órái   Úpravené stránkové hodiny - Megváltozott fogadóórák: Pondelok - Hétfo:          8:00 - 11:00 Utorok - Kedd:              Nestránkový deň -...

Núdzový stav a zákaz vychádzania od 25. novembra 2021

25.11.2021 13:16
Vláda SR na svojom zasadnutí vyhlásila na celom území Slovenskej republiky núdzový stav, ktorý začne platiť od 25. novembra 2021. Súčasne schválila zákaz vychádzania, ktorý bude platiť každý deň od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Výnimky zo zákazu vychádzania sú uvedené v uznesení vlády SR. V...
Záznamy: 1 - 10 zo 194
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>