Archív článkov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

14.09.2022 15:30
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bretka dňa 29. 10. 2022   Kandidáti:       1. Štefan Bíró, 45 r., nezamestnaný, nezávislý...

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bretka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

09.09.2022 16:50
Všeobecne záväzné nariadeni 2/2022 - na stiahnutie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Bretke

05.09.2022 14:33
    Obec Bretka   Podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších...

Výberové konanie Pedagogický asistent – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Bretka – Beretke 56

02.09.2022 13:49
Výberové konanie Pedagogický asistent – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Bretka – Beretke 56 Obec Bretka ako zriaďovateľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Bretka 56 – Beretke 56 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného...

Verejná vyhláška - pozemkové úpravy

24.08.2022 11:46
Na stiahnutie:  Návrh Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu 

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Bretka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

03.08.2022 17:42
  20220725 _ Obec Bretka _ Navrh VZN _ 2_2022 _ pridelovanie najomnych bytov a najomne.pdf (313832)  

Verejná vyhláška - Voľba hlavného kontrolóra obec Bretka

03.08.2022 12:07
Obec Bretka, č. 33, 980 46 Bretka   Verejná vyhláška   Obecné zastupiteľstvo v Bretke uznesením č. 4-02-08/2022 zo dňa 02.08.2022   v y h l a s u j e   v zmysle §11 ods. 4 písm. j) a §18a ods. 2 a 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   v znení...

XX. zasadnutie

27.07.2022 14:04
Pozvánka na XX. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 2. 8. 2022 o 15:00 hod v zasadačke obecného úradu   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení...

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

11.07.2022 09:45
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022   Obecné zastupiteľstvo obce Bretka, podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,...

Skrátené úradné hodiny

30.06.2022 11:25
  OZNAM   Oznamujeme obyvateľov obce, že z dôvodu horúčav sa menia úradné hodiny na obecnom úrade nasledovne: Pondelok – Piatok: 7:00 do 12:00 hod. Táto zmena platí do odvolania.       ÉRTESÍTÉS   Értesítjük a falu lakosságát, hogy a hőség miatt változik...
Záznamy: 1 - 10 zo 210
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>