Archív článkov

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

24.03.2023 19:53
  Pozvánka na  2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 28. 03. 2023  o 16:00 hod v zasadačke obecného úradu   Návrh programu zasadnutia: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu...

Svetový deň vody

20.03.2023 07:25
  v súvislosti so Svetovým dňom vody, ktorý si pripomenieme 22. marca 2023. Na webstránke RUVZ je k distpozícií leták v elektronickej forme, ktorý nájdete priamy odkaz (preklik) na online dotazník, ktorý k problematike vody vytvoril  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej...

Úroveň vytriedania komunálnych odpadov

28.02.2023 11:18
Úroveň vytriedania komunálnych odpadov v obci Bretka za rok 2022 ja 12,35%. 

Pozemkove upravy v katastnilnom uzemi Bretka

19.01.2023 07:27
Pozemkove upravy v katastnilnom uzemi Bretka Pozvánka na  pracovné stretnutie predstavenstva účastníkov pozemkových úprav Bretka, konané dňa 30.01.2023 o 10:00 hodine v kultúrnom dome obce Bretka.

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov v roku 2022

19.12.2022 13:49
OZNAM   Úradné hodiny počas sviatkov   dňa: 22. 12. 2022 - od 8:00 do 12:00 dňa: 23. 12. 2022 - Dovolenka   dňa: 27. 12. 2022 - Dovolenka dňa: 28. 12. 2022 - od 8:00 do 11:00 dňa: 29. 12. 2022 - od 8:00 do 11:00 dňa: 30. 12. 2022 - Dovolenka dňa: 30.12.2022 -...

Pozvánka na II. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka

12.12.2022 07:07
Pozvánka na II. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 15. 12. 2022 o 15:30 hod v zasadačke obecného úradu   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení...

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 28. 11. 2022 o 16:00 hod v kultúrnom dome

23.11.2022 13:59
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 28. 11. 2022 o 16:00 hod v kultúrnom dome   Návrh programu: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov...

Pozvánka na XXII. zasadnutie

18.11.2022 14:19
Pozvánka   na XXII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 23. 11. 2022 o 15:00 hod v zasadačke obecného úradu   Návrh programu: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Schválenie programu zasadnutia 4. Kontrola...

Uverejnenie výsledkov

31.10.2022 08:36
Miestna - Mestská1) volebná komisi v BRETKE Uverejnenie výsledkov volieb poslancovobecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva a volieb starostu obce - primátoramesta - starostumestskejčasti1) Miestna  - Mestská1)volebná komisia v Bretke, podľa § 190...

Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Bretka

27.10.2022 09:23
Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Bretka
Záznamy: 1 - 10 zo 223
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>