Archív článkov

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

27.11.2020 14:44
    Oznámenie o vyhlásení výberového konania   Obecný úrad Bretka, 33, 980 46  Bretka     vyhlasuje výberové konanie na   1 pracovnú pozíciu terénneho asistenta (TA COVID)     Výberové konanie sa uskutoční dňa  11. 12. 2020 o 10.00...

Vyhlášky ÚVZSR

25.11.2020 12:55
Vyhláška ÚVZSR na stiahnutie

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID 19 - OBEC BRETKA

28.10.2020 15:23
CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID -19 CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE na COVID - 19   Vážení občania, aj v našej obci sa uskutoční testovanie na COVID – 19   dňa 31.10.2020 (sobota) v čase od 07:00 hodiny do 21.30 hodiny.   Testovanie sa uskutoční na...

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020

23.10.2020 11:25
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020  k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení...

Informácie pre chovateľov ošípaných

13.10.2020 10:15
Informácie pre chovateľov ošípaných na stiahnutie

ROZHODNUTIE Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Bretka

05.10.2020 12:57
ROZHODNUTIE Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Bretka - dokument na stiahnutie

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

02.10.2020 11:47
  Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente - na stiahnutie  

Pozvánka na zasadnutie OZ

25.09.2020 14:05
Pozvánka Na X. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 29. 9. 2020 o 17:00   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ; Ponuka nehnuteľnosti...

Informácia o návrhu zaradit lokalitu SKUEV3398 Slaná a Cremošná do národného zoznamu území európskeho významu a žiadost o spoluprácu

11.09.2020 08:31
Informácia o návrhu zaradit lokalitu SKUEV3398 Slaná a Cremošná do národného zoznamu území európskeho významu a žiadost o spoluprácu   Dokumenty 2cd9d242-1e06-4b23-95a0-32ab40309ab5.pdf (216810) 5aba9bdc-23c9-4ceb-80d2-9c70aab23cf3.pdf...

Pozvánka na zasadnutie OZ

10.09.2020 08:41
Pozvánka Na IX. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 16. 9. 2020 o 16:30   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ; Návrh záverečného...
Záznamy: 31 - 40 zo 176
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>