Archív článkov

Návrh záverečného účtu obce Bretka za rok 2018

21.05.2019 11:58
Návrh záverečného účtu obce Bretka za rok 2018 si môžete stiahnuť s kliknutím. Príloha č. 1 - Hodnotenie programov záverečného účtu si môžete stiahnuť s kliknutím

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

14.05.2019 10:09
Vyvesené: 14. 5. 2019 OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU             Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásenie pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky...

eKasa

02.05.2019 10:14
Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019....

Výzva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

27.03.2019 13:56
Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva   každého vlastníka poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“), nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“), aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona č. 220/2004...

Prezidentské voľby 2019 na Slovensku

17.03.2019 13:33
Výsledky prezidentských volieb v obci Bretka I. kolo Počet zapísaných voličov: 311 Počet vydaných obálok: 107 Počet odovzaných obálok: 107 Počet platných hlasov: 104 Volebná účasť: 34,41...

Pozvánka na OZ

07.03.2019 20:52
  Pozvánka   Na prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka v roku 2019, dňa 12. 3. 2019 o 16:30   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného...

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI NA ROK 2019

01.03.2019 14:41
OPATRENIA  NA  ZABEZPEČENIE  OCHRANY  LESOV  PRED POŽIARMI  NA  ROK  2019   CHRÁŇME LESY   Lesné požiare každoročne spôsobujú  nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova...

Výpočet vytriedania komunálnych odpadov

26.02.2019 09:49
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov za kalendárny rok 2018   V ........................., ........................... Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok .....   Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za...

Pozvánka na verejnú schôdzu

07.02.2019 07:21
Starostka obce Bretka Anna Giczeiová Vás pozýva na verejnú schôdzu obyvateľov obce, ktorá sa uskutoční v piatok 14. 2. 2019 o 16:00 v kultúrnom dome.   Program: 1. Otvorenie 2. Vystúpenie starostu obce 3. Diskusia 4. Záver.   Na stiahnutie: Pozvánka na VS  

Chov hospodárskych zvierat

17.01.2019 08:51
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava informuje chovateľov ošípaných na povinnosť nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz určených na súkromnú domácu spotrebu. Viac info
Záznamy: 21 - 30 zo 120
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>