Archív článkov

Informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - asistent učiteľa

08.12.2017 14:41
Obec Bretka v zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca a zároveň    v y h l a s u j e ...

Pozvánka na zasadnutie OZ

24.11.2017 10:54
Pozvánka   Na tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 28. 11. 2017 o 16:00   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ. Stav projektov –...

Verejné obstarávanie - Zvýšenie bezpečnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Bretka“

06.11.2017 14:34
Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní v zmysle  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo...

Oznámenie - Voľby do VÚC

16.08.2017 18:49
OZNÁMENIE Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Obce Bretka je: obecbretka@centrum.sk

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

10.08.2017 18:43
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Voľby do VUC

03.07.2017 18:30
Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.   Informácia pre voliča Tájékoztatás a választók részére

Pozvánka na zasadnutie OZ

19.06.2017 15:46
Pozvánka   Na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 22. 6. 2017 o 16:00   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ. Záverečný účet obce za...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy v Bretke

09.06.2017 15:12
Obec Bretka Podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   v y h l a s u j...

Návrh záverečného účtu Obce Bretka za rok 2016

31.05.2017 16:14
Návrh záverečného učtu Obce Bretka za rok 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

21.03.2017 09:22
Pozvánka   Na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 23. 3. 2017 o 16:00   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontorla uznesení z posledného zasadnutia OZ. Rozpočet obce Bretka...
Záznamy: 41 - 50 zo 109
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>