Archív článkov

opatrenia UVZSR zo dňa 24. 3. 2020

25.03.2020 15:49
Opatrenia na stiahnutie:    Zákaz prevádzok v nedelu   Povinnosť nosiť rúška Poskytovanie sociálnych služieb   ZÁVERY Z ROKOVANIA VLÁDY SR A ZO ZASADNUTIA ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a...

Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 23. 3. 2020

24.03.2020 16:40
Opatrenia  ÚVZ SR zo dňa 23. 3. 2020 na stiahnutie

Oznámenie RÚZV

18.03.2020 10:47
1. Problematika vystavovania ľudských pozostatkov osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená novým koronavírusom (SARS-CoV-2), verejnosti na pohrebnom obrade        Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a možné riziko prenosu infekcie na pozostalých je potrebné...

Opatrenia v obci Bretka - Korlátozások a községben

13.03.2020 11:54
Értesítjük a gyerekeket, diákokat, szülőket, lakosokat, hogy figyelembe véve a központi válságstáb tegnapi határozatait Beretkén a következő intézkedéseket vezetjük be: - az óvoda és az iskola hétfőtől- március 16-tól március 29-ig ZÁRVA lesz! - a községi hivatalban hétfőtől korlátozásokat vezet...

V zmysle Verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443 zo dňa 9.03.2020

10.03.2020 11:46
V zmysle Verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443 zo dňa 9.03.2020: Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,...

Dôležité informácie pre klientov ÚPSVaR Rožňava

10.03.2020 10:49
Dôležité informácie pre klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave  k prijatým opatreniam s cieľom predísť šíreniu korona vírusu. V období od 10.03.2020 do odvolania  úrad pracuje v krízovom režime   Obmedzuje sa pohyb klientov...

Odporúčanie v súvislosti s potvrdením výskytom COVID-19 na Slovensku

10.03.2020 07:32
V dôsledku potvrdeného výskytu ochorenia COVID-19 na Slovensku, vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave pre všetky zariadenia pre deti a mládež v územnom obvode Rožňava nasledovné odporúčania: · Dodržiavať zvýšený protiepidemiologický režim (zabezpečiť...

Verejná vyhláška ÚVZSR ohľadne COVID - 19

09.03.2020 12:04
Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podl'a paragrafu 48 ods. 4 pism. e) zákona č. 35512007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o...

2020-as parlamenti választások eredménye Beretke Községben

01.03.2020 11:56
2020-as parlamenti választások eredménye Beretke Községben   Bejegyzett szavazók: 309 Leadott voksok száma: 177 Leadott borítékok száma: 177 Leadostt érvényes szavazatok száma: 175   Listákra leadott érvényes szavazatok száma politikai pártok, politikai mozgalmak és koaliciók...

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Bretka

01.03.2020 11:39
Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Bretka   Počet voličov zapísaných v zozname voličov - 309 Počet voličov, ktorí sa  zčastnili na hlasovaní - 177 Počet voličov, ktorí odovdzali obádlku - 177 Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny - 0 Počet platných odovzdaných hlasov -...
Záznamy: 41 - 50 zo 166
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>