Archív článkov

Oznámenie - určenie počtu poslancov a volebných obvodov

10.08.2018 09:51
OZNÁMENIE  o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby  do orgánov samosprávy obce dňa 10. novembra 2018    Obecné zastupiteľstvo v Bretke podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v...

Pozvánka na 3. zasadnutie

14.06.2018 14:07
  Pozvánka   Na tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 20. 6. 2018 o 16:00   Program: Otvorenie zasadnutia; Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného zasadnutia...

Návrh programového rozpočtu obce Bretka na rok 2018 - 2020

12.06.2018 20:06
Návrh programového rozpočtu obce Bretka na rok 2018 - 2020 

Záverečné stanovisko - Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2016–2020

24.05.2018 10:27
Týmto oznamujem občanom obce, že Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 09.05.2018 záverečné stanovisko o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja na roky 2016- 2020“.  Dokument na stiahnutie: Program odpadového...

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Bretka

21.05.2018 17:53
Pozvánka   Na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 24. 5. 2018 o 16:00     Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ. Schválenie...

Návrh záverečného účtu obce Bretka za rok 2017

17.05.2018 15:29
Návrh záverečného účtu obce Bretka za rok 2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

05.02.2018 16:41
  Pozvánka   Na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 7. 2. 2018 o 16:00   Program: Otvorenie zasadnutia Určovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ. Schválenie...

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

05.02.2018 15:39
Oznámenie o zmene strategického dokumntu "Regionálna integrovaná územná stratgia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena" - zaslanie. 

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO A KLASICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH V POPULÁCII DIVIAČEJ ZVERI

16.01.2018 11:43
  Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia ŠÍrenia AFRICKÉHO A klasického moru oŠÍpanÝch v poPulácii diviačej zveri     Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava(ďalej len RVPS),príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3...

Africký mor ošípaných (AMO)

11.01.2018 11:27
Africký mor ošípaných(AMO) u domácich ošípaných a diviakov   Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava   akútna, vysoko nákazlivá chorobadomácich ošípaných a diviakov prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom,...
Záznamy: 41 - 50 zo 120
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>