Archív článkov

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ

12.12.2019 08:00
Pozvánka Na VIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 16. 12. 2019 o 16:00   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ; Úprava rozpočtu...

Dodatok č. 1 k VZN č 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bretka

28.11.2019 11:10
          N Á V R H   - DODATOK č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE BRETKA č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce...

Pozvánka na VII. zasadnutie OZ

20.11.2019 14:00
Pozvánka Na VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 25. 11. 2019 o 16:30   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ; Návrh – Programový...

Pozvánka na VI. zasadnutie OZ Bretka

04.11.2019 15:02
Pozvánka Na VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 11. 11. 2019 o 16:30   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ; Návrh – Programový...

N Á V R H VZN OBCE BRETKA č. 1/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene

04.09.2019 08:13
Návrh VZN na stiahnutie: Návrh VZN BRETKA č. 1/2019

Návrh rozpočtu obce Bretka za rok 2019

15.08.2019 14:19
Návrh rozpočtu obce Bretka za rok 2019   Programový rozpočet obce Bretka.pdf (120314) PR Príjmy.pdf (910635) PR výdavky.pdf (1055718) PR sumarizácia.pdf (279708)

Oznámenie o zrušení trvalého bobytu

12.08.2019 10:48
  OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU             Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásenie pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení...

Pozvánka na V. zasadnutie OZ

25.07.2019 09:10
Pozvánka   Na V. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 29. 7. 2019 o 16:30 hod.   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného zasadnutia...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

04.07.2019 14:46

Pozvánka na zasadnutie OZ

24.06.2019 13:42
  Pozvánka   na IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka  dňa 28. 6. 2019 o 16:30   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného zasadnutia...
Záznamy: 61 - 70 zo 172
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>