Všeobecne záväzné nariadenie obce Bretka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

09.09.2022 16:50

Všeobecne záväzné nariadeni 2/2022 - na stiahnutie