Návrh rozpočtu obce Bretka za rok 2021

30.08.2022 14:34

Návrh rozpočtu obce Bretka za rok 2021

Príjmová časť

Výdavková časť