Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Bretka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

03.08.2022 17:42

 

20220725 _ Obec Bretka _ Navrh VZN _ 2_2022 _ pridelovanie najomnych bytov a najomne.pdf (313832)