Oznámenie o zverejnení

19.07.2023 14:21

Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch v katastrálnom území Bretka

na stiahnutie