Archív článkov

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

17.02.2021 11:38
  Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Bretka, ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny...

POTVRDENIE OBCE O ZBERE TRIEDENÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU – odpadov z obalov a neobalových výrobkov pre OZV

10.02.2021 14:11
POTVRDENIE OBCE O ZBERE TRIEDENÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU – odpadov z obalov a neobalových výrobkov pre OZV na stiahnutie

Správa od OR PZ

10.02.2021 14:06
    Seniori dávajte si pozor !           Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť najmä voči osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali za účelom získania ich...

VI. kolo celoplošného testovania - Covid 19 tesztelés a VI. körben

10.02.2021 13:04
VI. kolo celoplošného testovania - Covid 19 tesztelés a VI. körben Celoplošného testovanie na ochorenie COVID-19 v Bretke sa uskutoční v sobotu 13. februára 2021 v priestoroch kultúrneho domu v čase od 07.30 do 16.00 h. Az országos COVID-19 tesztelés beretkei mintavételére 2021. február 13.-án,...

Pomoc obetiam trestných činov - Segélyközpont bűntettek áldozatai számára.

10.02.2021 12:26
Pomoc obetiam trestných činov Segélyközpont bűntettek áldozatai számára. Foto: zdroj internet Vznikol  nový subjekt v regióne poskytujúci pomoc obetiam trestných činov v zmysle zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   Centrum podpory...

II. kolo celoplošného testovania - Covid 19 tesztelés a II. körben

28.01.2021 18:11
Celoplošného testovanie na ochorenie COVID-19 v Bretke sa uskutoční v sobotu 31. januára 2021 v priestoroch kultúrneho domu v čase od 07.30 do 16.00 h. Az országos COVID-19 tesztelés beretkei mintavételére 2021. január 31-én, szombaton kerül sor a helyi kultúrházban reggel 07.30...

Žiadosť o doručenie súdnej zásielky

25.01.2021 15:31
Sudná zásielka - Vladimíra Bobovičová na stiahnutie

Testovanie - COVID19 - tesztelés

20.01.2021 09:54
Celoplošného testovanie na ochorenie COVID-19 v Bretke sa uskutoční v sobotu 23. januára 2021 v priestoroch kultúrneho domu v čase od 07.30 do 20.00 h. Az országos COVID-19 tesztelés beretkei mintavételére 2021. január 23-án, szombaton kerül sor a helyi...

Úprava stránkových hodín na obecnom úrade - Községi Hivatal fogadóóráinak korlátozása

17.12.2020 08:01
  Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením COVID 19 v okrese Rožňava, Obec Bretka týmto pristupuje k úprave stránkových hodín obecného úradu počnúc dňom 17. 12. 2020 až do odvolania.  Mimo uvedené stránkové hodiny žiadame kontaktovať obecný úrad...

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

04.12.2020 09:03
DOKUMNET ZVESENÍ DŇA: 16. 12. 2020    Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050   DOKUMENT NA STIAHNUTIE: Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického...
Záznamy: 11 - 20 zo 166
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>