Archív článkov

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A na odplatný prevod vlastníckeho/spoluvlastníckeho podielu obce na nehnuteľnom majetku

29.06.2021 15:26
V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A   Obec B r e t k a   so sídlom Obecný úrad, Bretka č.33, 980 46 Bretka vyhlasuje podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ   na odplatný prevod vlastníckeho/spoluvlastníckeho podielu obce...

P o z v á n k a na XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka

23.06.2021 15:08
P o z v á n k a na XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 28.06.2021 o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu...

Návrh záverečného účtu 2020

08.06.2021 15:11
Návrh záverečného učtu si môžete stiahnut kliknutím. 

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

04.06.2021 14:29
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Uložená zásielka

03.06.2021 11:12
Oznamujeme  P. Vladimíra Bobovičová má uloženú poštovú zásielku na obecnom úrade.

Zámer prevodu vlastníctva majetku

26.05.2021 13:21
  Obec Bretka v zastúpení Annou Giczeiovou starostkou obce na základe prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Bretka  č. 7-24-05/2021 zo dňa 24.5.2021 v súlade s ustanoveniami §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov...

Pozvánka na 12 zasadnutie OZ

20.05.2021 08:46
Pozvánka na XII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, konaného dňa 24.05.2021 o 16:30 hod v zasadačke obecného úradu   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola uznesení...

Uložená zásielka

15.04.2021 09:48
P. Vladimíra Bobovičová má uloženú zásielku na obecnom úrade. 

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027

11.03.2021 08:39
Dokument na stiahnutie: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027

Celopološné testoanie - Tesztelés

11.03.2021 08:38
VIII. kolo celoplošného testovania - Covid 19 tesztelés a VIII. körben Celoplošného testovanie na ochorenie COVID-19 v Bretke sa uskutoční v sobotu 13. marca 2021 v priestoroch kultúrneho domu v čase od 07.30 do 16.00 h. Az országos COVID-19 tesztelés beretkei mintavételére 2021. március 13.-án,...
Záznamy: 11 - 20 zo 178
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>