Archív článkov

Výpočet vytriedenia komunálných odpadov

10.02.2020 11:17
Výpočet  vytreidenia komunálnych odpadov obce Bretka    

Návrh - Prevádzkový poriadok - Dom smútku

15.01.2020 12:01
      Návrh - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK             Názov zariadenia :      Dom smútku Bretka   Prevádzkovateľ :         Obec Bretka   Číslo telefónu :   ...

Návrh VZN o o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka

15.01.2020 11:50
Návrh VZN o o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bretka    Návrh  VZN  vyvesený  na  úradnej  tabuli  a na webovej stránke obce Bretka,  dňa  15. 1. 2020, a zvesený dňa:   VZN vyhlásené: vyvesením na úradnej tabuli...

POZOR! Zmena spojov EUROBUS

12.12.2019 09:23
Od 15.12.2019 bude zachádzka do Bretky na spoji 808448/8 o 8:00 z Tornale do Rožňavy vykonávaná len po predchádzajúcej telefonickej objednávke od cestujúcich!   Nové spoje na Trase ROŽŇAVA - TORNAĽA NOVÉ SPOJE NA TRASE ROŽŇAVA - TORNAĽA od 15.12.2019 (obec Bretka) eurobus a.s. Košice, DZ...

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ

12.12.2019 08:00
Pozvánka Na VIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 16. 12. 2019 o 16:00   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ; Úprava rozpočtu...

Dodatok č. 1 k VZN č 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bretka

28.11.2019 11:10
          N Á V R H   - DODATOK č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE BRETKA č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce...

Pozvánka na VII. zasadnutie OZ

20.11.2019 14:00
Pozvánka Na VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 25. 11. 2019 o 16:30   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ; Návrh – Programový...

Pozvánka na VI. zasadnutie OZ Bretka

04.11.2019 15:02
Pozvánka Na VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 11. 11. 2019 o 16:30   Návrh programu: Otvorenie zasadnutia; Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Schválenie programu zasadnutia; Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ; Návrh – Programový...

N Á V R H VZN OBCE BRETKA č. 1/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene

04.09.2019 08:13
Návrh VZN na stiahnutie: Návrh VZN BRETKA č. 1/2019

Návrh rozpočtu obce Bretka za rok 2019

15.08.2019 14:19
Návrh rozpočtu obce Bretka za rok 2019   Programový rozpočet obce Bretka.pdf (120314) PR Príjmy.pdf (910635) PR výdavky.pdf (1055718) PR sumarizácia.pdf (279708)
Záznamy: 11 - 20 zo 131
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>