Rozhodnutie RÚVZ Rožňava o zákaze používania pitnej vody z verejného vodovodu na pitné účely

17.06.2024 09:04

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Vám oznamujeme, že z dôvodu kolísavej hodnoty dusičnanov v pitnej vode zásobovaným verejného vodovodu obce, voda dočasne neslúží na pitie, varenia a prípravu potravín.