Dôležité informácie pre klientov ÚPSVaR Rožňava

10.03.2020 10:49

Dôležité informácie pre klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave  k prijatým opatreniam s cieľom predísť šíreniu korona vírusu.

  • V období od 10.03.2020 do odvolania  úrad pracuje v krízovom režime

 

  • Obmedzuje sa pohyb klientov v priestoroch úradu

 

  • Všetky žiadosti v oblasti služieb zamestnanosti, hmotnej núdze, štátnych dávok, príspevkov na kompenzáciu ŤZP, parkovacieho preukazu budú preberané na prízemní úradu v podateľni resp. klient môže žiadosť doručiť elektronicky – mailom

 

  • Vopred dohodnuté termíny (kontakty na úrade) sa rušia. O novom termíne bude klient informovaný telefonicky, mailom alebo poštou.  Klienti nebudú sankcionovaní za nedostavenie sa v dohodnutom termíne.

 

  • Rušia sa výberové konania – klient ktorý obdržal predvolanie na termín v mesiaci marec nemá povinnosť dostaviť sa.

 

  • Pre komunikáciu s úradom môžu klienti využiť všetky telefonické a mailové  kontakty zverejnené na webovej stránke úradu alebo využiť linku spojovateľa  058/2440999 alebo e-mail : rv@upsvr.gov.sk