Informácia o návrhu zaradit lokalitu SKUEV3398 Slaná a Cremošná do národného zoznamu území európskeho významu a žiadost o spoluprácu

11.09.2020 08:31

Dokumenty

2cd9d242-1e06-4b23-95a0-32ab40309ab5.pdf (216810)
5aba9bdc-23c9-4ceb-80d2-9c70aab23cf3.pdf (450829)
29850de6-baa5-4b7e-8083-9a09b9b71810.pdf (436573)
a7030bd3-e02d-4035-929c-881cc979b066.pdf (269065)
cermosnya.pdf (220196)
cfd5cea0-6a70-413c-a3c2-6bb235bac6a6.pdf (141886)