Návrh rozpočtu obce za rok 2020

29.07.2020 16:43

Návrh rozpočtu obce za rok 2020

Návrh rozpočtu na stiahnutie: 

Príjmová časť

Výdavková časť

Sumarizácia