Africký mor ošípaných - odporučenie pre chovateľov

18.08.2020 14:51

 Africký mor ošípaných - odporúčanie pre všetkých chovateľov ošípaných ako aj budúcich chovateľov ošípaných :