Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

04.07.2019 14:46