Oznámenie o zrušení trvalého bobytu

12.08.2019 10:48

 

OZNÁMENIE

O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

          Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásenie pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

12.  8. 2019

 

Vladimíra Bobovičová, narodená: 9. 8. 2000

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

 

Miestom nového trvalého pobytu je Bretka.

 

 

 

 

 

 

Bretka, 12. 8. 2019