Pedagogicko-organizačné pokyny

na školský rok 2011/2012

 

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011/2012, vypracované v súlade s ustanoveniami § 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2011.      Cieľom pokynov je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených do siete škôl a školských zariadení. Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny prázdnin na tri školské roky, zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2010/2011, zoznam platných koncepcií a stratégií a informácie o Programe celoživotného vzdelávania.

 

Na stiahnutie:

Pedagogicko organizačne pokyny 2011_2012.pdf (680,7 kB)