Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

 

1. Prezentácia školy na verejnosti

Každý rok organizujeme:

- Maškarný ples a Deň Matiek. Tieto akcie uskutočníme v miestnom kultúrnom dome spolu s materskou školou.

 

2. Programy, ktoré organizujeme pre žiakov našej školy:

-  Turistika v okolí Bretky

-  Školský výlet

-  Rozdávanie balíkov na Deda Mráza

-  Pečenie zákuskov na Vianoce, na fašiangy

-  Tvorivá dielňa na Vianoce, na Veľkú Noc

- Čajové posadenie pri stromčeku na Vianoce

- Návšteva divadla

- Dramatizácia rozprávky – netradičné formy vyučovania

- Deň Detí – súťaže a tvorivá dielňa

 

3. Projekty:

Škola je zapojená do projektu:

  • Infovek

  • Modernizácia vzdelávania na Základných školách

  • Žiačik Separáčik

  • Baterky na správnom mieste

 

4. Spolupracujeme:

  • MŠ v Bretke

  • Miestna organizácia CSEMADOKU v Bretke

  • Spoločnosť pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera

  • ZŠ s vjm – Alapiskola v Plešivci

  • ZO Združenie Maďarských Rodičov na Slovensku

  • Obecný úrad v Bretke

 

Na stiahnutie:

 Aktivity a prezentácia školy na verejnosti.pdf (66,4 kB)