Materská škola

 

Materská škola je predškolské zariadenie poskytujúce poldennú starostlivosť v jednej triede pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje kvalifikovaný pedagogický zamestnanec materskej školy, ktorá uplatňujú individuálny prístup k deťom a v spolupráci s rodinou rozvíjajú detskú osobnosť a jej vzdelávací potenciál.

Materská škola sídli v budove spolu s ZŠ v centre dediny. Materská škola má 1 triedu, spálňu, detskú umyvarku s WC. V budove sa nachádza aj kuchyňa.

Zriaďovateľom MŠ je obec Bretka, pod ktorej správu prešla v roku 2002.

Materská škola je otvorená každy pracovný deň od 7:00 do 13:00.

 

Riaditeľka materskej školy: Silvia Agócsová

Nepedagogický zamestnanec: Silvia Szűcsová.

 

Počet detí v MŠ v školskom roku 2018/2019: 11 detí.

 

Fotka: Pani Učiteľka a detičky matersej školy