Organizácia školského roka 2011/2012

 

 

Počet tried a žiakov

 

V tomto školskom roku naša škola z organizačných dôvodov bude jednotriedna so spojenými ročníkmi.

 

Počet tried Počet žiakov Dievčat Chlapcov
I. (1.-4. roč.) 18 10 8
Spolu 18 10 8

 

 

Organizácia vyučovania a hygienické prestávky

 

Hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6. Obec ŠKD
Začiatok 7:45 8:45 9:40 10:35 11:30 13:00 12:15 12:15
Koniec 8:30 9:30 10:25 11:20 12:15 13:45 13:00  

 

 

Vyučovanie a prázdniny

 

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2011 (štvrtok) 28. október - 31. október 2011 2. november 2011 (streda)
vianočné 22. december 2011 (štvrtok) 23. december 2011 - 5. január 2012 9. január 2012 (pondelok)
polročné 2. február 2012 (štvrtok) 3. február 2012 (piatok) 6. február (pondelok)
jarné      Košický Kraj 24. február 2012 (piatok)    27. február - 2. marec 2012 5. marec 2012 (pondelok)
veľkonočné 4. apríl 2012 (streda) 5. apríl - 10. april 2012 11. apríl 2012 (streda)
letné 29. jún 2012 (piatok) 2. júl - 31. august 2012 3. september 2012 (pondelok)

 

 

Personálne obsadenie školy

 

Pedagogický pracovníci

Renáta Görgeiová – učiteľka, riaditeľka školy

Eva Válintová – vychovávateľka

 

Nepedagogický pracovník

Melánia Arkelyová – školníčka, upratovačka

 

Na stiahnutie:

Organizácia školského roka 2011 2012.pdf (45,8 kB)