Dane a poplatky


Poplatok za:

- komunálny odpad: 10 EUR/os.

- vodné: 0,60 EUR/m3

- osvedčenie:  podpisu: 1,50 EUR

                            dokumenta: 1,50 EUR/strana

- miestný rozhlas: 1,00 EUR

- rybárský lístok:

    - týždenný: 1,50 EUR

    - mesačný: 3,00 EUR

    - ročný:    6,50 EUR

    - trojročný: 16,50 EUR

 

 

Nájomné:

Budova Barokovej kúrie:

 

- Veľká Sála           

                                s kúrením                    bez kúrenia

    - celý deň             30,00                            25,00          

    - pol dňa               20,00                             15,00

 

- Kuchyňa a socialne miestnosti

                                   s kúrením                    bez kúrenia

    - celý deň                  10,00                           8,00          

    - pol dňa                       8,00                           5,00

 

Úhrada za zapožičanie vybavenia

- taniere, poháre, príbory,.... (1 ks/deň):  0,04 EUR

- stoly, stoličky, .... : cena dohodou

(v prípade poškodenia alebo straty je povinný nájomca dotyčný predmet nahradiť zakúpením nového predmetu rovnakej úrovne alebo úhradou jeho nákupnej ceny)

 

 

Sadzobník poplatkov a úhrad za služby a úkony v obci Bretka bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bretka, dňa 3. 6. 2013 uznesením č. 5-03-06/2013.