Starosta obce Bretka

 

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Starosta obe je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

Starosta obce Bretka:

Mária Vajda Susányi

narodená v Bretke, po skončení základnej školy sa stáva študentom Obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote. Od roku 2007 pracuje na obecnom úrade ako referentka a od roku 2012 ako účtovníčka.