Starosta obce Bretka

 

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Starosta obe je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

Starosta obce Bretka:

Anna Giczeiová

  narodená v Bretke, po skončení základnej školy sa stáva študentom

  Strednej stavebnej školy v Lučenci.

  Od roku 1992 do 1994 je poslankyňou Obecného zastupiteľstva

  v Bretke a od roku 1994 pôsobí ako starostka obce Bretka.