Obecný úrad

Obecný úrad Bretka

Bretka 33

980 46  Gemerská Panica

 

Starostka obce: Mária Vajda Susányi

Zamestnanci OÚ:  Mgr. Melinda Kovács Kóša - referentka pre účtovníctvo

                             Lucia Bírová - referentka

Hlavný kontrolór obce: Ing.  Kardos Štefan

 

IČO:  00590754

DIČ: 2021132696

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu: 78 6513 1001/5600

IBAN: SK17 5600 0000 0078 6513 1001

 

Telefón:  047/552 29 56

Fax: 047/552 29 56

E-mail:

starosta: obecbretka@gmail.com, starosta@obec-bretka.eu

referentka: obecbretka1@gmail.com

referentka pre účtovníctvo: obecbretka2@gmail.com

podateľňa: podatelna@obec-bretka.eu

webmaster: webmaster@obec-bretka.eu

info: obecbretka@gmail.com

 

Úradné hodiny:

Pondelok

8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

Utorok     

      8:00 – 12:00

Streda

8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

Štvrtok

Nestránkový deň

 

Piatok

8:00 – 12:00