Referendum 2015 -  Výsledky

 

Okrsková komisia pre referendum oznamuje výsledky referenda v obci Bretka.

V našej obci sa zistili nasledovné výsledky:

 

Počet volebných okrskov: 1

Počet osôb zapísaných v zozname voličov:   288

Počet opravnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 24

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 24

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 24

Počet odovzdaných neplatných lístkov: 0

 

Výsledky referenda sú nasledovné:

Otázka č. 1 - Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

"ÁNO" - 17 hlasov

"NIE" - 7 hlasov

 

Otázka č. 2Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

"ÁNO" - 20 hlasov

"NIE" - 4 hlasov

 

Otázka č. 3Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

"ÁNO" - 21 hlasov

"NIE" - 3 hlasov

 

Népszavazás 2015 - Eredmények
 

A szavazóköri választási bizottság értesíti a lakosságot a 2015. február 2-án megtartott népszavazás eredményéről: 

 

Választásra jogosult személyek száma: 288

Leadott  szavzatok száma: 24

Kiadott szavazólapok száma: 24

Leadott érvényes szavazatok száma: 24

Leadott érvénytelen szavazatok  száma: 0

 

A népszavazás eredménye:

1. kérdés - Egyetért-e azzal, hogy egy  és egy férfi kötelékén kívül semmilyen más együttélési formát ne lehessen házasságnak nevezni?

"IGEN" - 17
"NEM" - 7
 

2. kérdés - Egyetért-e azzal, hogy azonos nemű párok vagy csoportok számára ne legyen lehetővé téve a gyermekek örökbefogadása, illetve ezt követő nevelése?

"IGEN" - 20
"NEM" - 4
 

3. kérdés - Egyetért-e azzal, hogy az iskolák ne kötelezhessék a diákokat a szexuális viselkedésről és az eutanáziáról szóló órák látogatására, amennyiben azok szülei nem értenek egyet a tananyag tartalmával?

"IGEN" - 21
"NEM" - 3


Viac tu: https://www.obec-bretka.eu/volby-/