2023 Voľby do NR SR

Voľby
 
do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
 
I
 
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú
 
v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky  sa konajú v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

 

Informácia pre voliča - SK (na stiahnutie)
 

Tájékoztató a választópolgár részére (letöltés)

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti                                                                                 

Starostka obce Bretka Mária Vajda Susányi  na základe ustanovení § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s vykonaním vyhlásených volieb do Národnej rady Slovenskej republiky na deň 30. septembra 2023, týmto :

u t v á r a m    volebný okrsok nasledovne

                                                                            

 počet okrskov : 1

 poradové číslo volebného okrsku : 1

 územný obvod okrsku : územie Obce Bretka

 

 u r č u j e m     volebnú miestnosť

 

počet miestností : 1

 miestnosť : veľká sála Kultúrneho domu

adresa miestnosti : Bretka č.33 , 980 46 Bretka

 

 

                                                                                                               Mária Vajda Susányi

                                                                                                                     starostka obce

 

Zapisovateľka miestnej voľebnej komisie: Mgr. Görgeiová Renáta, tel.č.: 0908 963805, e-mail: grenata@centrum.sk
 

Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 

Demokrati HLAS - sociálna demokracia 

KARMA 

Komunistická strana Slovenska 

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 

Kresťanskodemokratické hnutie 

Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana 

Modrí, Most - Híd

 MySlovensko 

OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ 

Pirátska strana - Slovensko 

PRINCÍP 

Progresívne Slovensko 

REPUBLIKA SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 

Sloboda a Solidarita 

Slovenská národná strana 

Slovenské Hnutie Obrody 

SME RODINA 

SMER - sociálna demokracia 

SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA 

SPRAVODLIVOSŤ 

SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA 

SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny 

Vlastenecký blok